Türk Alman Üniversitesi 39 güvenlik ve arilik vazifelisi alacak

 Türk Alman Üniversitesi 39 güvenlik ve arilik vazifelisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
DAIMA PERSONEL ALIMI İLANI
Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D unsuru, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen biçimde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

A- UMUMI KAIDELER:
1. Türk vatandasi olmak.
2. Kamusal haklari kullanmaktan mahrum birakilmamis olmak.
3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaslilik yahut malullük ayligi
almiyor olmak.
4. Askerlik ile ilisigi olmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen vadeler geçmis yahut kararın açiklanmasinin geri birakilmasina karar verilmis olsa bile;
a. Kasten işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine, şahsi hayata ve hayatın zımnî sahasına ve cinsî dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus cürümleri, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş hatalarından mahküm olmamak.
c. Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine, kişisel hayata ve hayatın kapalı yerine, cinsî dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kabahatlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilmemek.
7. Kura sonuçları ve sair her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat mekanına geçecektir.
B- MÜRACAAT HALI, YANI VE TARİHİ
1. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.07.2020 -17.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online müracaatlar dışında şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen takımlardan, listede taraf alan yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.
4. İlana müracaatlar İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe yahut Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek kuralını taşıyan şahıslar tarafından yapılabilecektir.
C- NOTER KURA SÜREÇLERI
1. Noter kura çekimi 24.07.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sahifesinden (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile uğraş kapsamında alınan önlemler hasebiyle kuranın yapılacağı salona rastgele bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı nispetinde asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı nispetinde yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci hususunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak oluşum etmeyecektir.
D- LAFLI MÜLAKAT SÜREÇLERI
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yan alan adaylar, umumi kültür, umumî yetenek, mesleksel haber ve becerilerine ait 05-07.08.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük
Binasi Içtima Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren laflı mülakata sira ile alinacaklardir. Mülakat neticesinde Imtihan kurulunca açik is sayisi kadar asil ve açik is sayisi kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktir.
Laflı Mülakat Tarihleri Aklık Hizmetleri
(Mülakatlara iştiraklerde maske takilmasi mecburidir.) 05.08.2020
Bakim ve Onarim Hizmetleri : 06.08.2020
Himaye ve Güvenlik Hizmetleri : 07.08.2020
E- DOKÜMAN TESLIMI
Noter kurasi sonucu asil listede taraf alan adaylarin 28.07.2020-29.07.2020 ve 04.08.2020 günleri mesai bitimine kadar asagidaki evrakları Rektörlük binasi Işçi Daire Baskanligi’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Karti / Nüfus Cüzdani Fotokopisi
2. Ikametgah (E-devlet üzerinden alinabilir)
3. Askerlik Durum Evrakı (E-devlet üzerinden alinabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alinabilir)
5. Isimli Sicil Kaydi (E-devlet üzerinden alinabilir)
6. Diploma fotokopisi (asli ile birlikte)
7. Himaye ve Güvenlik Vazifelisi için;
a. Kişisel Güvenlik Hizmetlisi Sertifikasi ve Güvenlik Kimlik Karti fotokopisi (asli ile birlikte)
b. Tam tesekküllü Sıhhat Konseyi (Heyet) Raporu,
8. Arilik ve Bakim Onarim Hizmetleri için “Saglik Raporu”,
Kelamlı mülakat sonucu yedek aday listesinde taraf meydanlar doküman teslimi yapmayacaklardir.
F- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI, SONUÇLARI VE ISE BASLAMA
1. Atama hakki kazanan lakin ise baslamayanlar ile atanma kaidelerini tasimadigi sonradan anlasilarak ise baslatilmayanlarin noktasına, yedek listenin birinci sirasindaki şahıstan baslanmak suretiyle yerlestirme yapilacaktir.
2. Deneme müddeti iki ay olup, deneme vadesi içinde basarisiz olanlarin is akdi feshedilecektir.
3. Müracaat ahir gerçege karşıt evrak ya da beyanda bulunan adaylar hakkinda yasal süreç yapilacak olup, atamalari yapilmis ise atamalari iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafindan kendilerine rastgele bir ödeme yapilmis ise yasal getirisi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adaylarin tasidigi koşulları tarafına
getirmelidir.
5. Vazifeye baslamaya hak kazananlarin asil adaylarin sonuçlari 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapilmayacaktir.
6. Yapilan kelamlı mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazili tebligat yapilmak
suretiyle vazifeye baslamalari saglanacaktir. Ilanen duyurulur.
5202/1-1

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın