Süleyman Demirel Üniversitesi talim üyesi alım ilanı

 Süleyman Demirel Üniversitesi talim üyesi alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TEDRISAT ÜYELERİ ALINACAKTIR
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Üniversite Kurumlarında Talim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli ünitelerine 2547 sayılı Kanun, Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Talim Üyeliği Takımlarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine Ait Yönerge kararlarına nazaran aşağıda belirtilen takımlara tedrisat üyeleri alınacaktır.
Profesör ve Doçent takımlarına başvuracak adaylar, Müracaat Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Işçi Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Tabip Talim Üyesi takımlarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen ünitelere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
İlanımızın müddeti, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ilişkin takımlara başvuracak Tedrisat Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zaruridir. (Özel koşullar hariç)
*** Tıp Fakültesi mezunu olma kaidesi aranmaz.

Müracaat Formalarına ve ayrıntılı haberlere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi kısmından ulaşılabilir.
İlanda belirtilen takımlara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda konum alan kuralları taşıyor olması gerekmektedir.
2547 sayılı Üniversite Kanun’un Ek 38 inci Hususu uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında müracaat yapılabilecek Tabip Talim Üyesi takımı bulunmamaktadır.

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın