Bakanlıktan fabrikalara Kovid-19 ihtarları

Bakanlıktan fabrikalara Kovid-19 ihtarları

23 Mart 2020 0 Yazar: Larus

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üretim tesislerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışanların korunması hedefiyle alınacak önlemlere ait yazılı ihtarda bulundu.

7 ana kategoriden oluşan ihtar listesinde, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve haberlendirme ana başlıkları yan aldı.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, organize sanayi ortamları, fabrikalar ve teknoparklar üzere üretim merkezlerine dağıtılmak üzere uyulması gereken kurallara ait haber notu hazırlandı.

Kelam konusu notta, buralarda çalışanların korunmasının aktif önlemlerle mümkün olacağı belirtilerek, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve haberlendirme başlıklarındaki kurallara uymanın ehemmiyet taşıdığı söz edildi.

“Çalışanlar arasında en az 1,5 metre olmalı”

Malumat notunda uyulacak 7 temel kural şöyle sıralandı:

Ateş ölçüm kuralı: İş mekanına girişlerde istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli. Bilim Şurasının belirlediği 37,8 kademenin üzerinde ateşi olanlar iş yanı ortamına girmemeli. Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zarurî olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı üzere teneffüs sistemi, enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı.

Takip kayıt kuralı: Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma sahalarında kendileri için belirlenmiş mahalleri kullanmalı. Rastgele bir olumsuzluk durumunda test edilecek bireylerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi taraflarında oturmalı ve tıpkı kimselerle temas etmeli.

Beyan kuralı: Son 14 günde yurt dışından gelmiş insanlara yahut Kovid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı müsaade kullandırılabilmeli.

Hijyen kuralı: İş mahallerinde sabun, dezenfektan ve kolonya üzere hijyen eserleri tüm yerlerde bulundurulmalı. Hijyen eserlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça tasarrufu teşvik edilmeli. Çalışanlar işe başlamadan evvel ve çalışma mühletince belli başlı aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve elverişli dezenfektanla yıkamalı. Servis hizmetlerinden faydalanan yahut ortak tasarruf sahalarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı. İş bölgeleri belli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı.

1,5 metre kuralı: Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim ortamları, çalışma masaları, yemekhaneler üzere tüm yerlerde bu kural uygulanmalı. Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli. Zarurî haller dışında asansörler kullanılmamalı, mecburî hallerde ise sadece tek kişi asansöre binmeli. Yakın aralıkta çalışma zaruriliği bulunan insanlar sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı. Içtimalar dijital platformlara taşınmalı.

İş sürekliliğini sağlama kuralı: Mal ve hizmet üretimi ehemmiyet sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı. Yedek tedarik yolları belirlenmeli. Vardiya sistemi yahut çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler tespit edilmeli. Çalışanların psikososyal durumları takip edilmeli. İş alanının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak biçimde taban çalışan sayısı belirlenmeli. Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sıhhat Bakanlığına bildirilmeli. Müsait durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, iş yanı faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağrılmalı.

Haberlendirme kuralı: Sıhhat, Aile Çalışma ve Çevre Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca yayımlananlar başta olmak üzere, bilgilendirici görsel ve görüntülerin tamamı sık kullanılan ortamlarda sergilenmeli. Çalışanlara iş sıhhati ve güvenliği eğitimleri “uzaktan eğitim” halinde verilmeli.