AK Parti infaz paketini CHP ve ÂLÂ Parti’yle görüşüyor

AK Parti infaz paketini CHP ve ÂLÂ Parti’yle görüşüyor

25 Mart 2020 0 Yazar: Larus

Canan SAKARYA

ANKARA – Hazırladığı infaz indirimi paketine CHP ve YETERLI Parti’ye dün sunan AK Parti heyeti paket üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere bugün saat 10.00’da CHP TBMM Grubu’nu ziyaret etti. İilk görüşmeyi CHP ile yapan AK Parti, saat 13.00’te de ÂLÂ Parti Meclis Öbeğini ziyaret edecek.

AK Parti heyeti, AKP Küme Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komitesi üyeleri ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinden oluştu. CHP Heyeti’nde Küme Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Umumi Yönetici Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Buyruk bölge aldı.

AK Parti’nin infaz düzenlemesi taslağına nazaran; ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken mühlet kısaltılıyor. Koşullu salıverilme nispeti 2/3’ten 1/2’ye (%67’den %50’ye) indiriliyor. Yeni veladet yapan ve yekun üç yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların ise cezasını konutta çekecek.

AK Parti hazırladığı infaz düzenlemesinde neler var?

-Hazırlanan haber notuna nazaran; kasten öldürme kabahati bakımından 2/3 ve terör kabahatleri ile örgütlü günahlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme orantısında rastgele bir değişiklik yapılmamakta. Mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsî cürümler ve uyuşturucu ticareti günahları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme nispeti 2/3’e (%75’den %67’ye) indirilmekte.

-Denetimli muaflık kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak mahalline, ceza adaletini sağlamak emeliyle hükmolunan ceza ile orantılı olarak (koşullu salıverilmeye esas alınacak müddetin (1/2’nin) 1/5’nin kontrollü özgürlükte geçirilmesi yönünde) bir düzenleme yapılmakta. Böylece, her hükümlünün en az % 40 orantısında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmakta.

– Muvakkat bir düzenlemeyle sınırlı bir tarihten evvel işlenen terör, kasten öldürme ve hususî hayatın kapalılığına ait kabahatler hariç tüm günahlar bakımından kontrollü hürlük mühleti 1 yıldan 3 yıla çıkarılmakta.

– Sınırlı bir tarihten evvel işlenen hatalar bakımından, terör cürümleri, kasten öldürme cürümleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar ve hususî hayatın kapalılığına ait günahlar hariç olmak üzere;

Sıfır-altı yaş öbeği evladı bulunan bayan hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A unsurunun üçüncü fıkrasında taraf alan “iki yıl”lık müddetin, “dört yıl” olarak uygulanması,

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken mühletlerin, azami vade haddine bakılmaksızın 105/A hususunda düzenlenen kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilmesi, öngörülmekte.

-Belirli bir tarihten evvel günah işleyen evlat hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 günün 3 olarak kabul edilmesi öngörülmekte.

Şahsi infaz yollarının kapsamı genişletilmekte

Mahpus cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ait 6 aylık had, kasıtlı cürümler bakımından 1 yıl 6 aya, vefata neden olma hariç taksirli günahlar bakımından ise 3 yıla çıkarılmakta.

Bayanlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz yolunun uygulanacağı mahpus cezalarının sonu artırılmaktadır. Evlatlar da buraya dahil edilmekte. Bu kapsamda konutta infazın sonu;

Bayan, evlat ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla,

70 yaşını bitirmiş insanlarda 1 yıldan 2 yıla,

75 yaşını bitirmiş şahıslarda 3 yıldan 4 yıla çıkarılmakta.

-Toplam 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Isimli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanmakta.Yeni veladet yapan ve yekun üç yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanmaktadır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları tekrar belirleniyor

Yekun 10 yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut üye olmak cürümleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, kasten öldürme kabahatleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatalarından mahkûm olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz yargıcının onayına tabi tutulmakta. Hükümlünün, duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak cezaevi dışında bulunduğu mahallerde gerçekleştirdiği disipline hilâf aksiyon ve kelamları nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan tanınmakta. Mecburî ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının mahpus cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ait salahiyeti 1 yıla çıkarılmakta, başkaca, hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de infaza ara verilebilmesine imkan tanınmakta. Yeni tevellüt yapan hatunların cezası 6 ay noktasına 1 yıl 6 ay ertelenebilecek. Evlat hükümlülere verilebilecek armağan imkanının kapsamı genişletilmekte.