65 yaş üstü için ‘istisnalar’ açıklandı

65 yaş üstü için ‘istisnalar’ açıklandı

23 Mart 2020 0 Yazar: Larus

İçişleri Bakanlığı, 81 Bölge Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için pratiğe konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir genelgeyi daha bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi.

Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için tatbike konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi.

Buna nazaran; 65 nazaran yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında konum almakla birlikte yürüttükleri kamu vazifesinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine muhtaçlık duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.

21.03.2020 tarihinde saat 24.00 itibariyle yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir alanda olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması mecburî olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa muhabere merkezlerini tarafından takip edilecek. Tutarlı görülenler için düzenlenecek; ”seyahat dokümanları talep sahiplerine kolluk üniteleri tarafından teslim edilecek.

Gereksinimlerini karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel muhtaçlıklarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Uyum Grubu” tarafından yönetilecek.

Bu öbeğin kararı, hizmetlendirmesi, uyumu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.