Tedbirlerin ve belirsizliklerin iktisadi faaliyetteki tesirlerinin büyüklüğü ve mühletine nazaran para siyaseti araçlarının uyarlanması kelam konusu olabilecek–PPK özetleri

Tedbirlerin ve belirsizliklerin iktisadi faaliyetteki tesirlerinin büyüklüğü ve mühletine nazaran para siyaseti araçlarının uyarlanması kelam konusu olabilecek–PPK özetleri

25 Mart 2020 0 Yazar: Larus

ANKARA, 24 Mart (Reuters) – Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık indirimle siyaset getirisini %9.75’e çektiği ve beklenenden iki gün evvel gerçekleştirdiği Para Siyaseti Içtiması Özetlerinde öne çıkan detaylar şöyle:

*Mart ayı ile birlikte koronavirüs salgınının iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla sınırlamaya başladığı görülmekte

*Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtları ihracatı ve ulaştırma faaliyetlerini sınırlamaktadır. Ayrıyeten, belirsizliklerdeki artışın ve finansal piyasalardaki oynaklığın yurt içi talep üzerindeki mümkün tesirleri yakından takip edilmekte

*Önümüzdeki devirde ihracat ve turizm gelirlerindeki zayıflamaya rağmen kuvvet fiyatlarındaki bariz düşüşe bağlı olarak cari süreçler istikrarının ılımlı bir seyir izlemesi beklenmekte

*Salgının global ölçekte süratle yayılmasıyla birlikte belirsizlikler artmakta ve global büyüme görünümü zayıflamakta

*Gelişmiş ve gelişmekte olan devlet merkez bankaları genişleyici cephede koordineli adımlar atarken, birebir vakitte birçok memlekette maliye siyaseti sahasında hanehalkı ve firmalara yönelik kapsamlı önlem paketleri tatbike konulmakta

*Devam eden finansal oynaklıklar ve salgın marazın yayılımını yavaşlatmaya yönelik tedbirler global ölçekte yekun talep üzerinde belirleyici olmakta

Bu ögelerin başta ihracat, turizm ve temaslı dallar olmak üzere yurt içi büyüme üzerindeki tesirleri yakından izlenmekte

*Ayrıca, seyahat kısıtlamaları üzere tedbirlerin ve belirsizliklerin yurt içi talep kanalıyla iktisadi faaliyet ve işgücü piyasası üzerinde oluşturabileceği tesirlerin büyüklüğü ve vadesine nazaran para siyaseti araçlarının uyarlanması laf konusu olabilecek

*Zayıflayan global büyüme görünümünün de tesiriyle global pahalılık nispetlerinin 2020 yılında aşağı taraflı bir görünüm sergilemesi beklenmekte

*Finansal oynaklıklardaki artışın ve yekun talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki tesiri takip edilerek, gayrı siyasetlerle koordineli halde gerekli önlemler alınmaya devam edecek

*(Tedbirlere ek olarak) PPK, yıl sonu pahalılık iddiası üzerindeki aşağı istikametli risklerin arttığı değerlendirmesiyle siyaset getirisinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar verdi

*Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek pahalılık göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmekte

*Küresel gelişmeler koşutunda TL’de gözlenen paha kaybına rağmen, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere milletlerarası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş pahalılık görünümünü olumlu etkilemekte

*Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları üzere tedbirlere bağlı olarak yekun talep koşullarının pahalılığı sınırlayıcı tesirinin bir ölçü arttığı değerlendirilmekte

*Para siyaseti getirisinde yapılan indirimin alınan öteki tedbirlerle birlikte finansal piyasaların sağlıklı işleyişinin teminine ve gerçek bölümün nakit akışının desteklenmesine de ek yapması öngörülmekte

*Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak formda belirlenecek

* Salgın illete bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye siyasetleri arasındaki eşgüdümün sürdürülmesi büyük kıymet arz ediyor

*Makro ölçekteki para ve maliye siyasetlerinin yanı sıra en çok etkilenen iktisadi üniteleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan siyaset tatbiklerinin kritik değerde olduğu değerlendirilmekte

*Bu süreçte atılacak siyaset adımlarının maksatlı ve süreksiz nitelikte olması siyaset aktifliğini destekleyecek