TBMM finansal düzenlemeler için mesai yapacak

TBMM finansal düzenlemeler için mesai yapacak

22 Mart 2020 0 Yazar: Larus

TBMM Umumî Konseyi, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve finansal piyasalara ek sunacak düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 2. kısmındaki unsurlar üzerinden mesaisini sürdürecek.

Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine Umum Şurada iki hafta evvel başlanmış, birinci kısmı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. Umum Heyet, 24 Mart Salı günü toplanarak, teklifin 2. kısmı üzerinde çalışmasını sürdürecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife nazaran, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık müddeti ve 5 bin gün prim ödenme koşuluyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Afet yerlerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma müsaadesi alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Ferdî Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin ismini, soyadını, tevellüt tarihini ve kimlik numarasını mülki yönetim amirliğine bildirecek, bu bildirimi yanına getirmeyen dernek başkanları hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Patronlara, bu yıl dal ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira taban fiyat desteği sağlanacak.

Yenilenebilir güç kaynak yerlerinin tasarrufunu ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

Yasa dışı bahis ve baht oyunları, katalog günahlar kapsamına alınacak.

Yurt dışında vadesiz ikamet oluruna sahip Türk vatandaşları da çalışma kaidesi aranmadan dövizle askerlik yapabilecek.

Umumî Konseyde geçen hafta görüşmeleri tamamlanan Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Ittifakına Katılmamızın Mütenasip Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi’nin oylanması bekleniyor. Ayrıyeten Türkiye ile Karadağ Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Muahedesinin Notalarla Birlikte Onaylanmasının Münasebetli Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin de ele alınması öngörülüyor.

2. yargı paketi komiteye gelecek

TBMM Adalet Komitesinin, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, aktifliğinin artırılması ve dertlerin giderilmesi gayesiyle hazırlanan 2. yargı paketine ait Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni gündemine alması bekleniyor.

İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelinirken Meclis’te bu hafta siyasi parti öbekleriyle görüşmelerin de olması planlanıyor. Görüşmelerin tamamlanmasıyla da infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması amaçlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri

Yeni tip koronavirüsle savaş kapsamında TBMM Umumî Heyetinin çalışmasında da kimi düzenlemelere gidilmişti.

TBMM’nin, bu periyotta çalışmalarını sürdürmesi cihetinde ortak fikir bulunuyor. Siyasi parti öbeklerinin mutabakatıyla Umum Konseyde görünür sayıda milletvekili bulunacak.

Milletvekilleri, Sıhhat Bakanlığının koronavirüsle savaş konusundaki kurallarına, Umumi Heyet çalışmalarında da dikkat edecek.

Yakın tarihte yurt dışında bulunan milletvekilleri, “14 gün kuralı” kapsamında önlemlerini alacak.

Içtimaî aralığın korunması emeliyle Umum Şurada milletvekili sıralarında bir koltuk boş bırakıldı. Boş bırakılması istenilen masanın üzerine, “Sizin ve etrafınızın sıhhati açısından ehliyetli arayı koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz.” yazılı not bırakıldı.

Bu ay sonuna kadar TBMM yerleşkesine ziyaretçi yasağı devam edecek.

Kaynak: AA