Koşulsuz öteleme ödemesiz yapılandırma

Koşulsuz öteleme ödemesiz yapılandırma

25 Mart 2020 0 Yazar: Larus

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin akabinde kamu ve birtakım kişisel bankalar devreye girdi. Müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini dün peş peşe açıklayan bankaların yeni pratiklerinde; nema ve ana para ödemelerinin ertelenmesi, ödemesiz devirli kredi yapılandırması, 3 aylık maaş ödemelerine ek üzere destekler taraf alıyor.

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken periyot sonu taksit, nema ve ana parasını ödeyemeyen firma ve ferdi müşterilerin talepleri üzerine kelam konusu ödemelerin ötelenmesine imkân verilecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz periyot olmak üzere, turizm üzere dönemsel faaliyeti olan kesimlerde ise 12 aya kadar ek müddet tanınmak suretiyle, münasip vadeli yapılandırma pratikleri geliştirilecek.

Işçi maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibariyle mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; gelecek 3 aylık işçi maaş masrafı kadar ek limit imkânı verilecek.

Kredili müşteriler tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi emeliyle kullanılmak üzere; umumi kredi limitleri artırılarak ek nakit kredi limiti tahsis edilecek.

İşletme anamalı muhtaçlıklarını karşılamak üzere; bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.

HALKBANK

31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, getiri ve ana parasını ödeyemeyen firmalar ile kişisel müşteriler, bu periyoda dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkârların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; nisan, mayıs ve haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan ana para ve getiri ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay müddetle ve nemasız ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz periyotla kredilerini münasebetli vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz devir, turizm üzere dönemsel faaliyeti olan dallarda 12 aya kadar uzatılabilecek.

Işçi maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna nazaran azaltmamaları kaidesiyle, gelecek 3 aylık periyot boyunca işçi maaş sarfiyatı kadar ek kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi gayesiyle, umumi kredi limitleri artırılarak firmalara ek nakit kredi limit tahsis edilecek.

İşletme anamalı gereksinimlerini karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Direkt Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

İŞ BANKASI

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar gereksinim duyması halinde; ana para/faiz/taksit ödemelerinin ek bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkân verilecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende kesimleri olmak üzere bölüm ayrımı olmaksızın her bir gereksinim, vaka bazında kıymetlendirilerek ödemesiz devir dahil gerekli tüm destek verilecek.

KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin konumuna getirilebilmesi emeliyle mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için azami efor gösterilecek.

Maaş itilaflı olsun olmasın banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ilişkin maaş ödemelerini rastgele bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine ek sağlanacak.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale süreçlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden fiyat alınmayacak.

Sıhhat ve besin başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında gereksinim duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

POS ve ÖKC fiyatları 3 ay ötelenecek.

Kişisel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme hakkı tanınacak.

AKBANK

Koronavirüs salgını sebebiyle toplumsal uğraşa destek vermek Akbank’ın aldığı tedbirler:

Kişisel ve hükmî müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, getiri ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.

Mobil, Internet Büro ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale süreçleri 30 Nisan’a kadar fiyatsız olarak yapılabilecektir.

Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile fiyatsız 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile fiyatsız 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu tatbikin vadesi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.

Ayrıyeten müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme üzere süreçleri 30 Nisan’a kadar fiyatsız hale getirilmiştir.

VAKIFBANK

Firmaların, 31 Mart devre sonu getirileri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

İstihdam muhafaza gayeli kredi taleplerini karşılamak maksadıyla işletmelere “3 aylık maaş gideri” kadar uzun vadeli kredi kullandırılabilecek.

İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına müsait ve sektörel durumlarına nazaran ödemesiz periyotlu olarak tekrar yapılandırılacak.

Turizm ve kent içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen kesimlere mahsus krediler, 12 aya kadar ödemesiz periyotlu olarak yapılandırılacak.

Firmaların vergi, SGK üzere kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak hedefiyle nakit idare limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verilecek.

Firmalara ilişkin Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

VBanko Çek eseri limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkânının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit gereksinimi azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.

Ferdî kredi muhtaçlığı olan vatandaşların kredi talepleri VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak.

Ferdî kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilecek.

DENİZ BANK

Ferdi ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, nema ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.

Mobil, İnternet Büro, ATM, fastPay ve Muhabere Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale süreçleri aksi belirtilene kadar fiyatsız olarak gerçekleştirilecektir.

ATM’lerimizden kart yahut QR Kod ile günlük para çekme limiti fiyatsız 5000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

QNB FİNANS BANK

QNB Finansbank’tan kredi kullanan ferdi ve hükmî müşteriler, ödeme derdi çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, getiri ve yarkurul ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Dönemsel olarak etkilenen dallarda faaliyet gösteren hukuksal müşterilerden de nakit akış meselesi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz devir içerecek halde yapılandırma imkânı sağlanacak.

YAPI KREDİ

Ferdi ve hükmî müşterilerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, getiri ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenecek.

Kişisel ve hukuksal müşterilerin günlük bankacılık gereksinimleri ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Bürosu ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme süreçlerinden 1 ay boyunca fiyat alınmayacak.

ZİRAAT IŞTIRAK

Ticari ve ferdî müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar üleşi ve anapara ödemelerinin ötelenmesi.

Nakit akışı bozulan yahut bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının; 6 aya kadar ödemesiz periyot olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan kesimlerde ise 12 aya kadar ek mühlet tanınmak suretiyle, makul vadeli yapılandırma pratiklerinin geliştirilmesi.

Işçi maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını müdafaaları kaydıyla; gereksinim duymaları halinde 3 aylık işçi maaş masrafı kadar ek limit imkanı verilmesi.

Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme anaparası ve Direkt Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ek limit gereksinimlerinin ivedilikle karşılanması.

VAKIF IŞTIRAK

Vakıf Iştirak, topluluk olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek gayesiyle, iştirak finans sistemi prensipleri dahilinde 5 unsurluk destek paketini devreye aldı. İşte açıklanan 5 husus:

Kişisel ve kurumsal fon kullanan müşterilerimizin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması.

İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına müsait ve sektörel durumlarına nazaran ödemesiz devirli olarak tekrar yapılandırılması.

Turizm ve kent içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen kesimlere has fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz devirli olarak yapılandırılması,

Kurumumuzdan işçi maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam müdafaa gayeli fon taleplerini karşılamak gayesiyle, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması.

Firmaların Vergi ve SGK üzere kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak gayesiyle; 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verilmesi.