Geri kazanım iştirak behresi beyan periyodu uzatıldı

Geri kazanım iştirak behresi beyan periyodu uzatıldı

22 Mart 2020 0 Yazar: Larus

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Geri Kazanım Iştirak Behresi Beyannamesi Umum Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık daha evvel Geri Kazanım Iştirak Hakkı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi mecburiliği getirmişti.

Bugün yapılan değişiklikle beyan devirleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Bu yıl için 1. devir, “Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran”, 2. devir “Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık” olacak.

Bundan evvel Ocak/2020 ve Şubat/2020 periyotları için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının birinci altı aylık devri için verecekleri beyannamelere daha evvel beyanname verdikleri periyotlara ait haberleri dahil etmeyecek. Bu periyotlar için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım iştirak haklarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.