DSİ’den iklim değişikliğine depolama tedbiri

DSİ’den iklim değişikliğine depolama tedbiri

23 Mart 2020 0 Yazar: Larus

AA muhabirinin Devlet Su İşleri Umum Müdüriyetinden edindiği haberlere nazaran, Yerküre Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının kıymetine dikkati çekmek maksadıyla kutlanıyor. Kutlamalar, her yıl farklı bir temada yapılırken, bu yıl “Su ve İklim Değişikliği” teması belirlendi. İklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri en aza indirmeye yönelik en sahih ve faal su siyasetlerinin belirlenip uygulanması değer taşırken, DSİ de bu yandaki çalışmalarını sıklaştırdı.

Depolama tesislerinin inşasının, global iklim değişikliği ile uğraş açısından Türkiye için büyük değeri bulunuyor. Türkiye’de nahiyelerin yağış ve akış rejiminde düzensizlikler gözlenirken buna bağlı kuraklık hikayeleri yaşanıyor. Nizamlı yağış rejimi bulunmayan yerlerde kurak devirlerde muhtaçlığı karşılamak üzere akarsular üzerinde suyun toplanması ve depolama yapılarının artırılması gerekiyor. Bu yüzden, Türkiye kurallarında baraj ve gölet yatırımlarının sürdürülmesi kıymet taşıyor.

Depolamalı tesislerin kapasiteleri artırılarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında su kaynaklarının ölçüsünde karşılaşılacak belirsizliklerin daha istikrarlı halde azaltılması hedefleniyor. Türkiye’de 1954 yılından itibaren 861’i baraj, 613’ü küçük baraj (gölet) olmak üzere 1474 depolama tesisinin inşası tamamlanırken bu istikametteki yatırımlara devam ediliyor.

DSİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen girişimle, su yapılarına gelecek akımın kestirim edilmesi ve buna nazaran işletilmesini sağlayacak bir model geliştirildi. Böylelikle, suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik kuvveti üretimini maksimize edecek formda barajların işletilmesi ve taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin en isabetli biçimde kestirim edilmesi sağlanıyor.

ATIK SULAR KAZANILIYOR

DSİ, atık suların yine tasarrufa sunulması konusunda da çalışmalar yürütüyor. Böylelikle atık suların arıtılarak ziraî sulamada kullanılması, su arzının arttırılması ve değerli ölçüde tasarruf elde edilmesine taban hazırlanıyor. DSİ, Atıksu Dairesi Başkanlığını kurarak bu ortamdaki çalışmalarına sürat verirken, bu kapsamda 18 atık su arıtma tesisi inşa edilerek hizmete alındı.

Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendirildi. Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması işi de bu kapsamda yürütülürken, inşaat çalışmaları devam eden girişimle 9 bin 50 dekar sahanın sulanması sağlanacak.

Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suları Dezenfeksiyon Üniteleri Girişimi’yle de evsel atık sularının sulama kriterlerine getirilerek tarım yerlerinde yine kullanılması amaçlanıyor. Girişime ait işin inşaat ve tefviz süreci devam ediyor.

TARAF ALTI BARAJLARI KURULUYOR

İklim değişikliğine yönelik olarak bölge altı barajları pratiği da devreye alındı. Yan altı barajları, yağışın buharlaşma ile kaybolmadan tutulmasını sağlıyor. DSİ tarafından başlatılan program çerçevesinde 100 civarında nokta altı barajı yapılacak. Fosil yakıtlar üzere karbon salınımına sebep olmayan hidroelektrik santraller (HES) global ısınmanın tesirlerini azaltma konusunda ehemmiyet taşırken, hidroelektrik kuvvet üretim kapasitesi yıllık 100 milyar kilovatsaate yükseltildi.