Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla savaş olağan sıhhat hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır!

Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla savaş olağan sıhhat hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır!

25 Mart 2020 0 Yazar: Larus

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu, COVID-19 pandemisinin, Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın (SDP) yarattığı kıymetli yapısal sıkıntılardan birini tekrar görünür hale getirdiğine dikkat çekerek, devlet üniversite hastanelerinin SDP’nin yarattığı koşullar binaenaleyh oluşan borçları nedeniyle  başta şahsî hami gereçler olmak üzere, birçok tıbbi gereç gereksinimini karşılayamaz durumda olduğunu belirtti. 

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Devlet üniversite hastanelerimizin yine, devletimizde yaşamakta olan herkese, parasız sıhhat hizmeti sunabilecek duruma gelmesi, çalışanlarının hizmet üretirken kullanmak zorunda olduğu materyallere sahip olabilmesi için kaynağı umum bütçe olmak üzere, tüm borçları ödenmeli ve bugünden başlayarak bütün gereksinimleri karşılanmalıdır” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Herkesin Bildiği Sır Değildir!

Devlet Üniversite Hastanelerimiz, Değil Salgınla Uğraş, Olağan Sıhhat Hizmeti Vermekte Bile Zorlanmaktadır!

COVID-19 pandemisi, Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın” yarattığı değerli yapısal problemlerden birinin tekrar görünür olmasına vesile oldu. Memleketimizin en esaslı iki tıp fakültesi hastanesinin hem kurumsal web sahifesinde hem de toplumsal medya hesabında “halkımızın nakdi bağışta” bulunması için davetlere tanık olmaktayız. Hastane başkanları ve mekteplileri, hizmetteki tabip ve başka sıhhat çalışanlarının, salgın nedeniyle artan hasta başvurusu önünde, kullanmaları farz olan başta şahsî esirgeyici gereçler olmak üzere, birçok tıbbi materyal gereksinimi olduğunu ve bunları hastane yönetiminin mevcutta bulunmadığı için, istek ettiği halde sağlayamadığını söz etmektedir. Bu gerçek durumun yıllardır devam ettiği gerçekliğine karşın oluşan kamuoyu ağırlığına cevap olarak Üniversite Rektörlüğünün “hiçbir eksiğimiz yok” açıklaması ibretliktir.

İki üniversite hastanemizden gelen kelam konusu davet, aslında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında işletmeye dönüştürülen ve sundukları kamu hizmetinin özelliği nedeniyle, borç batağına sürüklenen ve buna göz yumulan derhal hemen bütün devlet üniversitesi hastanemizin durumunu yansıtmaktadır: “Eldiven, cerrahi maske alabilmek için dahi para yok, tıbbi gereç ve ilaç şirketlerine milyonlarca lira borç var!”

Bunun yanı sıra, salgın nedeniyle Hükümet tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik pakette halkımızın sıhhati için bir kuruş bile ayrılmamıştır. Devlet üniversite hastanelerimizin yine, devletimizde yaşamakta olan herkese, parasız sıhhat hizmeti sunabilecek duruma gelmesi, çalışanlarının hizmet üretirken kullanmak zorunda olduğu gereçlere sahip olabilmesi için kaynağı umumi bütçe olmak üzere, tüm borçları ödenmeli ve bugünden başlayarak bütün gereksinimleri karşılanmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KURULU